top of page
Indoor Climbing Wall

טיפוס אורבני - הרשמה לחוגי טיפוס

ההרשמה ב-4 שלבים פשוטים:

הצטרפו בבקשה ל-2 קבוצות ווצאפ, כאן אנחנו מעדכנים כשצריך.

  1. קבוצה של כל ילדי החוגים.
    כאן כותבים רק מנהלי הקבוצה כדי להימנע מריבוי הודעות:


     

  2. קבוצה של החוג אליו נרשמתם. להודעות הנוגעות לחוג שלכם בלבד. נבקשכם להימנע מריבוי הודעות כדי לאפשר להורים להישאר קשובים לקבוצה:


פעם 1
bottom of page