top of page
outdoors.png
מבוגרים

טיפוס בשטח

הרעיון הוא בעיקר לטפס, אבל בכל יום כזה גם נלמד משהו חדש, כשהמטרה היא לקרב את כל המטפסים לנקודה בה הם יהיו עצמאים ויוכלו לצאת לטפס בעצמם. התאריכים שנקבעו הם ליום שישי האחרון בכל חודש. אם מזג האוויר יתחרב עלינו - נדחה בשבוע...

התכנית מתאימה למטפסים בוגרים (גיל 15 ומעלה).

התכנית:

יום 1, 30 ביוני, שילת: היקשרות לחבל/איבטוח בטופ רופ במכשיר ננעל ובמכשיר לא ננעל.

יום 2, 28 ביולי, בית אריה: טכניקה של טיפוס על סלע, איך נחים...

יום 3, 25 באוגוסט, זנוח: קשרים בסיסיים ומתי נשתמש בהם...

יום 4, 29 בספטמבר: גלישה, הגעה לתחנה, סידור תחנת טופרופ.

יום 5, 27 באוקטובר: נחל טור תחתון/קומראן תחתון: קניונינג: גלישה בנחל.

יום 6: 24 בנובמבר, עין פארה: טכניקה ועבודת רגליים בטיפוס על סלע.

יום 7: 29 בדצמבר, בית אריה: מבוא להובלה: ההבדלים מול טופ-רופ, מה הרעיון...

יום 8, 26 בינואר, מצוק האבות: הקלפה נכונה, טיפוס בפסאודו.

יום 9, 23 בפברואר, מצוק כבארה: איבטוח בהובלה.

יום 10, 29 במרץ, בית אריה: ניקוי תחנה ספורטיבית.

מחיר: 250₪ ליום שטח בודד.

220₪ לשלושה ימים או יותר.

2000₪ לכל הסדרה.

 

  • מותנה בשישה משתתפים לכל הסדרה/שמונה משתתפים לכל יום.

  • עשרה משתתפים מקסימום לכל יום שטח.

bottom of page