top of page
ראשי

טיפוס אורבני
טופס הסכמה להשתתפות בפעילות

על כל המטפסים בטיפוס אורבני לחתום על אישור השתתפות בפעילות.
 

עדיין לא בן 18?
ילדים (עד גיל 18) חייבים באישור חתום של הורה (או אפוטרופוס חוקי).

חשוב גם לקרוא את כללי הבטיחות בבית עם הילדים, כדי להכיר את ההתנהלות בקיר ולהכין את הילדים.

מעל גיל 18?
נא למלא את כל השדות

bottom of page