טיפוס אורבני
טופס הסכמה להשתתפות בפעילות

על כל המטפסים בטיפוס אורבני לחתום על אישור השתתפות בפעילות.
 

מעל גיל 18?
נא למלא את כל השדות

עדיין לא בן 18?
ילדים (עד גיל 18) חייבים באישור חתום של הורה (או אפוטרופוס חוקי).

חשוב גם לקרוא את כללי הבטיחות בבית עם הילדים, כדי להכיר את ההתנהלות בקיר ולהכין את הילדים.