Indoor Climbing Wall

טיפוס אורבני - הרשמה לחוגי טיפוס

ההרשמה ב-4 שלבים פשוטים:


 

זה הזמן לעבור שוב בעיון על הפרטים ולשאול אם משהו לא ברור!

לבחירתכם, תוספת מנוי במחיר כניסה אחת.