top of page
fb_edited.jpg

הוראות בטיחות

אנו, בטיפוס אורבני, דואגים קודם כל לבטיחותם של המטפסים במתחם. המזרון שלנו מכסה את כל השטח שמתחת לקיר, והטיפוס אצלנו בטוח יותר מכל גן משחקים עירוני. אף שהפוטנציאל לפציעה קיים גם כאן, ניתן למזער אותו על ידי שמירה על מספר כללי בטיחות והתנהגות פשוטים.

הכללים הללו מיועדים לשמור על בטחונם ועל הנאתם של כלל המטפסים בקיר. צוות טיפוס אורבני רשאי להוציא מחוץ לשטח המתחם לצמיתות כל אדם שאינו נוהג על פי כללים אלה.

נחיתה נכונה היא חשובה ביותר - דעו כיצד ליפול, ותרגלו מספר פעמים נפילה וגלגול לאחור על המזרון.

ומילה אחרונה בקשר לאימון: אימון זהיר, מחושב ונכון יכול למנוע את מרבית הפציעות. פציעת טיפוס עלולה להשבית אתכם לזמן ממושך. התאמנו בזהירות ותוכלו לטפס לאורך שנים.

1.    כל מטפס חייב בחתימה על טופס הסרת אחריות. ילדים מתחת לגיל 18 חייבים בחתימת הורה.

2.    הטיפוס בנעליי טיפוס בלבד.

3.    יש להשמע להוראות הצוות.

4.    אין לעלות על המזרון עם אוכל או שתיה.

5.    יש לדווח באופן מיידי לאיש צוות על כל מפגע בטיחותי או על כל התנהגות לא בטיחותית.

6.    יש לדווח באופן מיידי לאיש צוות על כל פציעה.

7.    על כל מטפס לוודא לפני תחילת הטיפוס שיש לו ספוטר עד סוף המסלול.

8.    אסור לטפס מעל מטפס אחר או לעבור מתחת למטפס אחר.

9.    המזרון נועד למטפסים בלבד, אין לרוץ, להתגלגל, או להשתובב על המזרון.

10.    הטיפוס ייעשה בעזרת האחיזות בלבד. אין לאחוז בשפה העליונה, במוטות המבנה, או בכל מתקן אחר שאינו מיועד לטיפוס.

11.    אין לטפס תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים.

12.    אין לטפס אחרי טיפול רפואי ו/או לקיחת תרופות שעשויות לפגוע בשיקול הדעת או בקואורדינציה.

13.    אסור לעשן בכל שטח המתחם.

14.    הטיפוס לילדים מגיל 4 בלבד. ילדים מתחת לגיל 6 חייבים בליווי מבוגר על המזרון, ילדים מתחת לגיל 9 חייבים במלווה מבוגר במתחם.

15.    השימוש במתקני האימון (מתח, TRX, משקולות, טבעות, גומיות וכו') מגיל 14 בלבד. בכל מקרה - אין להתנדנד או להשתולל על המתקנים.

16.    הטיפוס עם שעון, טבעת ותכשיטים אחרים - אסור.

bottom of page