top of page
Indoor Climbing Wall

טיפוס אורבני - הרשמה לחוגי טיפוס

 

  • שלב 1 - הסבר על החוגים.

  • שלב 2 - הרשמה להתאחדות.

  • שלב 3 - בחירת קבוצה ותשלום.

  • שלב 4 - קבוצות ווצאפ.

הצטרפו בבקשה ל-2 קבוצות ווצאפ, כאן אנחנו מעדכנים כשצריך.

  1. קבוצה של כל ילדי החוגים.
    כאן כותבים רק מנהלי הקבוצה כדי להימנע מריבוי הודעות:     

  2. קבוצה של החוג אליו נרשמתם. להודעות הנוגעות לחוג שלכם בלבד. נבקשכם להימנע מריבוי הודעות כדי לאפשר להורים להישאר קשובים לקבוצה:

bottom of page