top of page
חדר בריחה

האם  תצליחו להציל את העולם?

חדר הבריחה היחיד בעולם בקיר טיפוס!

054-5925234

!חדר הבריחה לא קיים

מחירים

על משחקים בבוקר - 10% הנחה (עד השעה 14:00, לא כולל יולי ואוגוסט).

לחיילים ולסטודנטים - 10% הנחה (בהצגת תעודה בלבד).

2 משתתפים - ₪160 כל אחד

3 משתתפים - ₪115 כל אחד

4 משתתפים - ₪90 כל אחד

5 משתתפים - ₪80 כל אחד

6 או יותר - ₪70 כל אחד

מקדמה - ₪100

פרטים נוספים

המשחק מתאים ל-2-9 שחקנים.

אין כפל מבצעים או הנחות.

לילדים מתחת גיל 6 הכניסה חינם (בהצגת תעודה בלבד).

ניתן לבטל הזמנה עד 24 שעות לפני מועד המשחק לכל המאוחר.

המשחק ישוריין רק לאחר תשלום. במקרה של ביטול המשחק בהתראה הקצרה מ 24 שעות, יגבו דמי ביטול בסך 100 ש"ח 

 

יש להגיע כ-10 דקות לפני תחילת המשחק.

במקרה של איחור - זמן האיחור עלול לגזול לקבוצה מזמן המשחק ואף להביא לביטול המשחק.

 

יש להשמע להוראות המפעיל.

כניסה לילדים מתחת לגיל 16 בליווי מבוגר בלבד.

bottom of page