Indoor Climbing Wall

טיפוס אורבני - הרשמה לחוגי טיפוס

  • שלב 1 - הסבר על החוגים.

  • שלב 2 - הרשמה להתאחדות.

  • שלב 3 - בחירת קבוצה ותשלום.

  • שלב 4 - קבוצות ווצאפ.

אנו עובדים באופן צמוד עם התאחדות הטיפוס הישראלית תחת המסגרת של המועדון שלנו. בנוסף, אנו נמצאים בקשר עם כל קירות הטיפוס ברחבי הארץ. עובדה זו איפשרה לנו לקיים באופן (כמעט) רציף אימונים אפילו בשנת הקורונה האחרונה. מלבד זאת, הקשר עם ההתאחדות 

תחת "מועדון" לבחור "טיפוס אורבני בולדרינג רחובות והסביבה"
תחת "קיר ראשי" לבחור "
טיפוס אורבני ירושלים" או "טיפוס אורבני רחובות"​

(ההרשמה להתאחדות תתבצע לקראת תחילת שנת הלימודים

נא לדלג לשלב 3

להרשמה להתאחדות