top of page
חדר בריחה

האם  תצליחו להציל את העולם?

חדר הבריחה היחיד בעולם בקיר טיפוס!

054-5925234

מחירים

2 משתתפים - ₪160 כל אחד

3 משתתפים - ₪115 כל אחד

4 משתתפים - ₪90 כל אחד

5 משתתפים - ₪80 כל אחד

6 או יותר - ₪70 כל אחד

מקדמה

ניתן  גם לשלם בביט קווין 

או בהעברה בנקאית לבנק לאומי, סניף 930, חשבון 17770061

לפרטים - 054-5925234

פרטים נוספים

המשחק הוא בהזמנה מראש בלבד.

 

ניתן לבטל הזמנה עד 12 שעות לפני מועד המשחק לכל המאוחר.

 

יש להגיע כ-10 דקות לפני תחילת המשחק.

במקרה של איחור - זמן האיחור עלול לגזול לקבוצה מזמן המשחק ואף להביא לביטול המשחק.

 

יש להשמע להוראות של המפעיל.

כניסה לילדים מתחת לגיל 16 בליווי מבוגר בלבד.

אי הגעה תביא לחיוב מלא.

bottom of page