טופס הרשמה ונהלים לחוגי טיפוס לשנה"ל תש"פ

IMG_3300-1.JPG

2020 - 2019

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את פרטי הרישום והתשלום:

א.    משך הפעילות:

1.    הפעילות השנתית נמשכת 12 חודשים (1/7/2019-30/6/2020).

2.   ניתן להרשם לחוגי הקיץ בלבד (חודשים יולי-אוגוסט) או לשנת הלימודים בלבד (חודשים ספטמבר-יוני).

ב.    כללי:

1.    פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר המשתתפים (5-9 משתתפים בקבוצה).

2.    במקרה של ביטול על ידי טיפוס אורבני יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

3.    כל משתתפי החוגים חייבים באישור הורים חתום. ניתן לחתום בעת ההרשמה.

4.    ציוד נדרש:

•    נעלי טיפוס - חובה (ניתן, אך לא מומלץ, לשכור בקיר בעלות נוספת). ניתן לרכוש את הנעליים בטיפוס אורבני בהנחה מיוחדת לילדי החוגים (ראה סעיף ג-3).

•    בקבוק מים.

•    שק מגנזיום - רצוי.

5.    בחופשות בית הספר החוגים יתקיימו כרגיל, למעט כמצויין בטבלת פעילות החוגים בחגים ובחופשים המופיעה באתר טיפוס אורבני (בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופש הללו).

ג.    הנחות והטבות למשתתפי החוגים:

1.    20% הנחה על ילד שני ומעלה בחוג באותו בית אב.

2.    מנוי במחיר מיוחד של 60₪ לחודש או חלק ממנו (מיום ההצטרפות ועד סוף השנה).

3.    ברכישת נעלי טיפוס לילדי חוג תינתן הנחה של 50₪.

4.    מנוי היכרות חדשי להורה במחיר סמלי של 60₪ (ניתן למימוש במהלך השנה).

5.    למצטרפים חדשים: החודש הראשון נחשב כחודש נסיון. בחודש זה אין דמי ביטול והתשלום כולל השכרת נעלי טיפוס.  משתתפים שרכשו תוספת מנוי מקבלים נעלי טיפוס להשכרה בחודש הראשון גם לכניסות במסגרת המנוי!

6. כל מטפס שיצטרף כחבר במועדון טיפוס אורבני - בולדרינג רחובות והסביבה (ע"ר) יקבל חולצה ויוכל להשתתף בפעילויות השטח שמקיימת העמותה במהלך שנת הלימודים. 

ד.    חיסורים ושינויים:

1.    התשלום עבור הפעילות הינו על פי חודשים קלנדריים שלמים ומשתתף לא יזוכה עבור, השתתפות חלקית.

2.    במקרה של היעדרות משיעור, מכל סיבה שהיא, ניתן לבוא לפעילות חפשית ביום אחר באותו חודש או בתוך שבועיים מהשיעור שהוחסר (בחדשי פעילות החוגים).

3.    ניתן, באופן עקרוני, להצטרף לקבוצה אחרת באותו חודש, לשיעור מודרך, בתיאום מראש בלבד, ועל בסיס מקום פנוי.

4.    מעבר מחוג לחוג יתבצע אך ורק בתיאום מראש, ועל בסיס מקום פנוי.

ה.    תנאי תשלום:

1.  מחיר הפעילות לנרשמים למשך כל השנה (כולל חדשי הקיץ): 3540₪ - שנתי (295₪ לחודש בממוצע,). לנרשמים כולל תוספת מנוי - 355₪ לחודש בממוצע.

2. מחיר הפעילות לנרשמים לחוגי הקיץ בלבד - 630₪  (315₪ לחודש בממוצע). לנרשמים כולל תוספת מנוי - 375₪ לחודש בממוצע.

3. מחיר הפעילות לנרשמים לשנת הלימודים  (ללא חוגי קיץ) - 3050₪ (305₪ לחודש בממוצע).

לנרשמים כולל תוספת מנוי - 365₪ לחודש בממוצע.

ניתן להרשם לשנת הלימודים (כדי להבטיח את מקומכם) בתשלום מראש עבור חודש ספטמבר. תשלום זה לא יוחזר במקרה ביטול.

4. מחיר הפעילות למשלמים מדי חודש או לחודש בודד - 360₪ (נעלי טיפוס כלולות בחודש הראשון בלבד).

5.  התשלומים לחוגים ייעשו עם ההצטרפות לחוג, באמצעות צ'קים דחויים או בתשלומים באשראי עד סוף שנת הפעילות. 

6. דמי החבר במועדון טיפוס אורבני - בולדרינג רחובות והסביבה (ע"ר) ישולמו בהמחאה ע"ס 82₪ לפקודת המועדון.

7. כל מצטרף חדש רשאי להתנסות בשיעור ניסיון, בעלות של 113₪, בתשלום מראש, על בסיס מקום פנוי. סכום זה יופחת מהתשלום לאותו חודש, אם תושלם ההרשמה לחוג עד סוף השנה באותו חודש.

8. עבור צ'ק שחזר יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 50₪.
9.  התשלומים יהיו על הסכומים הבאים (לחוג+מנוי - תוספת של 60₪):

• תשלום ראשון:

◦    חודש מלא (חודש נסיון): 360₪ (חוג+מנוי - 420₪).

◦    חודש ראשון חלקי: 76₪ לכל שיעור שנותר + חודש נסיון 360₪ (תוספת מנוי - 120₪).

•  התשלומים הבאים:  

◦    לנרשמים לחדשי הקיץ בלבד: תשלום אחד נוסף של 270₪.

◦.   לנרשמים ל- 12 או 11 חודשים: 11 או 10 תשלומים נוספים של 289₪.

◦    לנרשמים ל-10 חודשים או פחות: 9 (או פחות) תשלומים של 299₪.

שימו לב! התשלומים ייפדו בתחילת כל חודש!

ו.  ביטול השתתפות:

1.    במקרה ביטול במהלך החודש הראשון (חודש נסיון), יזוכה הלקוח על שאר חדשי השנה (אין דמי ביטול).

2.    במקרה ביטול בחודש השני ואילך, יחולו דמי ביטול של חודש אחד בנוסף לחודש בו הודיעו על הביטול.

3.    במקרה שחוג לא יפתח, או ייסגר בגלל שיקולי טיפוס אורבני – יוחזר החלק היחסי לנרשם.

4.    אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

5.    המשתתף יוכל להמשיך בפעילות לכל התקופה ששולמה.

להרשמה - 08-9363455