7% הנחה
על מנויים רגילים

למבצע החודש

לסטודנטים ולחיילים בחובה

הטבה למנויים ארוכים

כל מנוי חצי שנתי או שנתי יקבל כרטיסייה

(מנוי שנתי יוכל לקבל עוד כרטיסייה בהמשך השנה...)

שמקנה כניסות לקירות שבהסכם

לפרטים