טופס הסכמה להשתתפות בפעילות | טיפוס אורבני | קיר רחובות

טופס הסכמה להשתתפות בפעילות

טיפוס אורבני דואג לבטיחות כל המטפסים במתחם. המזרון מכסה את כל השטח שמתחת לקיר, והטיפוס אצלנו בטוח יותר מכל גן משחקים עירוני.

panorama

חשוב לקרוא עם הילדים את כללי הבטיחות לטיפוס בקיר שלנו.

כל מטפס חייב בחתימה על טופס הסרת אחריות. מטפסים מתחת לגיל 18 חייבים
ב
אישור הורים (או אפוטרופוס חוקי) חתום.

לשם כך יש שלוש אפשרויות:

1. ניתן להגיע עם הילדים לקיר למלא את טופס האישור ולחתום עליו במקום.

2. ניתן להוריד את הטופס מן האתר, להדפיס בבית, לקרוא, לחתום, ולשלוח עם הילד, או לצלם/לסרוק ולהחזיר אלינו כקובץ מצורף לאימייל info@uclimb.co.il.

3. ניתן למלא את הטופס אונליין.

סביבת טיפוס בטוחה
אנו, בטיפוס אורבני, מחוייבים ליצירת סביבת טיפוס בטוחה לכל המטפסים. טיפוס מכיל סיכונים אינהרנטים. טיפוס בטוח מצריך השתתפות פעילה של המטפס, ואחריות אישית שלו על פעולותיו. כללי הבטיחות שלנו נאספו בעקבות שנים של נסיון בטיפוס, אבל הכללים לבדם יהוו מסגרת בטיחות לא מספקת. ערנותם של המטפסים וההבנה של האחריות האישית שלהם הן דרישות הכרחיות. לכן, כל מטפס חייב לקרוא את כללי הבטיחות ולחתום על טופס הסכמה להשתתפות בפעילות לפני שהוא עולה על הקיר. מטפסים צעירים (מתחת לגיל 18) חייבים אישור בחתימת הורה (או אפוטרופוס חוקי).

להמשך וחתימה על טופס הסכמה...