נהלי הרשמה ותשלום לחוגים | טיפוס אורבני | קיר רחובות

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים טיפוס אורבני לשנה"ל תשעח

(2017-2018)

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

א. משך הפעילות:

1. הפעילות השנתית נמשכת 10 חודשים (1/9/2017-30/6/2018).

2. במידה שיהיו מעוניינים - החוגים יימשכו גם בחופשת הקיץ. המחיר לחדשי הקיץ ייקבע בסוף שנת הלימודים.

ב.כללי:

1. פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר המשתתפים (4-8 משתתפים בקבוצה).

2. במקרה של ביטול על ידי טיפוס אורבני יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

3. כל משתתף מתחת לגיל 18 חייב באישור הורים חתום. ניתן לחתום בעת ההרשמה.

4. בחופשות החוגים יתקיימו כרגיל, למעט כמצויין בטבלת החופשות המצורפת (בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופש הללו).

ג. הנחות והטבות למשתתפי החוגים*:

1. 20% הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב.

2. מנוי במחיר מיוחד של 50₪ לחודש (מיום הרכישה ועד סוף השנה).

3. מנוי לחודש אחד או לחלק מהשנה ב-50% מהמחיר הרגיל.

4. לרוכשים נעלי טיפוס בחודש הראשון של הפעילות בחוג תינתן הנחה של 50₪.

5. מנוי היכרות חדשי להורה במחיר סמלי של 50₪ (ניתן למימוש במהלך השנה).

* אין כפל הטבות.

ד. חיסורים ושינויים:

1. התשלום בגין הפעילות הינו על פי חודשים קלנדריים שלמים ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

2. במקרה של היעדרות משיעור, מכל סיבה שהיא, ניתן לבוא לפעילות חפשית ביום אחר באותו חודש או בתוך שבועיים מהשיעור שהוחסר (בחדשי פעילות החוגים).

3. ניתן, באופן עקרוני, להצטרף לקבוצה אחרת באותו חודש, לשיעור מודרך, בתיאום מראש בלבד, ועל בסיס מקום פנוי.

4. מעבר מחוג לחוג יתבצע אך ורק בתיאום מראש, ועל בסיס מקום פנוי.

ד. תנאי תשלום:

1. התשלומים לחוגים ייעשו עם ההצטרפות לחוג, באמצעות צ'קים דחויים עד סוף שנת הפעילות.

2. כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד בחוגים לפני ביצוע הרישום. עלות שיעור ניסיון 95₪ בתשלום מראש. סכום זה יופחת מהתשלום לאותו חודש, אם תושלם ההרשמה לחוג באותו חודש.

3. הצ'ק הראשון יהיה על פי מספר השיעורים שנותרו באותו חודש.

4. עבור צ'ק שחזר יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 40₪.

5. הצ'קים יהיו על הסכומים הבאים (לחוג+מנוי - תוספת של 50₪):

 – חודש ראשון ושני: 340₪ (חוג+מנוי - 390₪)

 – חודש שלישי ורביעי:240₪ (חוג+מנוי - 290₪)

 – שאר החודשים 290₪ (חוג+מנוי - 340₪)

 – שימו לב! הצ'קים ייפדו בתחילת כל חודש!

6. למשלמים עד 28/8/2017 תינתן הנחה של 145₪ (חודש יוני ב-50% הנחה).

ה. ביטול השתתפות:

1. במקרה ביטול לפני 25/12/2017, או בחדשיים הראשונים (למצטרפים באמצע השנה) יוחזרו כל הצ'קים שלא נפדו.

2. במקרה ביטול לפני 25/4/2018, יוחזרו כל הצ'קים שלא נפדו פרט לחודש העוקב.

3. במקרה שחוג לא יפתח, או ייסגר בגלל שיקולי טיפוס אורבני - יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

4. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

5. המשתתף יוכל להמשיך בפעילות לכל התקופה ששולמה.


להורדת המסמך להדפסה